Писемність і письменність

Перевірте вживання:

писемність — позначання слів відповідними графічними знаками;

і письменність — вміння писати і читати.

ПИСЕМНІСТЬ ПИСЬМЕННІСТЬ
Найдавніші пам’ятки писемності шумеролог А. Кифішин датує VII—III тис. до н. е.  Сучасні дослідження доводять: письменність змінює структуру мозку.

ТИПОВА ПОМИЛКА:

У звіті враховано тривалість життя і писемність населення. — У звіті враховано тривалість життя і письменність населення.

Давньогерманська письменність та генеалогічний принцип класифікації мов. — Давньогерманська писемність та генеалогічний принцип класифікації мов.

ПОРАДА:

Скористайтеся доповненням OnlineCorrector, щоби перевірити інші випадки слововживання та можливі помилки в тексті.