Колишній і бувший

Слово бувший є калькою, замініть стилістично правильним варіантом: колишній; (у використанні) вживаний; дотеперішній.

Відпочивальник і відпочиваючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть кальку відпочиваючий на один з варіантів: відпочивальник; який відпочиває.