Так само і так же

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію так же, коли мовиться про аналогічність, подібність, на стилістично кращий варіант: так само.

Обстоювання і відстоювання

Замініть іменник відстоювання, якщо мовиться про захист, оборону, на стилістично кращий варіант: обстоювання.

Гуркітливий і гуркаючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть гуркаючий на стилістично кращий варіант: гуркітливий, або перебудуйте речення, використавши дієслово гуркотіти.

Сліпучий і засліплюючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть засліплюючий на стилістично кращий варіант: сліпучий.

Безробітний, гулящий, вимкнений і непрацюючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть непрацюючий на один з варіантів:

безробітний — який не має роботи, заробітку, не знаходить застосування своїй праці;

гулящий — який веде розпусне життя;

вимкнений, зупинений, зламаний — про прилад, механізм;

або перебудуйте речення, використавши дієслово не працювати.