Зазіхати і посягати

Замініть скальковане дієслово посягати на стилістично кращий варіант: зазіхати.

Олив’яний і свинцевий

Для урізноманітнення мовлення перевірте можливість замінити прикметник свинцевий на такий варіант: олив’яний.

Стрілкуватий і стрілкоподібний

Вживання прикметників з другою частиною -подібний, -видний, -обрáзний є нехарактерним для української мови.

Замініть стрілкоподібний на утворений без порушень норми: стрілкуватий.

Частка і доля

Перевірте вживання:

доля — напрям життєвого шляху, талан;

і частка — частина чогось.