Заперечний, від’ємний і негативний

Перевірте вживання прикметника негативний і в разі потреби замініть:

заперечний — який виражає незгоду з чим-небудь;

від’ємний — менший за нуль.

Цікавість і інтерес

Замініть іменник інтерес, якщо мовиться про бажання, намагання дізнатися про щось в усіх подробицях, на кращий варіант: цікавість.

Дух, віддих, дихання і подих

Замініть іменник подих, якщо мовиться про вбирання і випускання повітря органами дихання; вдих і видих, на варіант: дух, віддих, дихання.

Порядок денний і повістка

Замініть іменник повістка, якщо мовиться про перелік питань для розгляду, на правильний варіант: порядок (денний).