Без жодного і без будь-якого

Замініть для урізноманітнення мовлення конструкцію без будь-якого (когось, чогось) на стилістично кращий варіант: без жодного (когось, чогось).

Відповідно до і у відповідності до

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію у відповідності до (чогось) на стилістично кращий варіант: відповідно до (чогось).

Ухвала, постанова, вирок, означення і визначення

Перевірте вживання іменника визначення і в разі потреби замініть:

ухвала   письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду справи;

постанова — рішення, розпорядження адміністративного або судового органу по суті;

вирок — рішення суду у кримінальному процесі;

означення — член речення, що відповідає на питання який?.

Досі і до сих пір

Замініть для урізноманітнення мовлення конструкцію до сих пір на стилістично кращий варіант: досі, дотепер, до цього часу.

Легені і легкі

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут прикметник легкий замість іменника: легеня, легені, що може трапитися після машинного перекладу.

Хрещений і хресний

Перевірте вживання:

хрещений — пов’язаний із обрядом хрещення;

і хресний — пов’язаний із хрестом.

По з місцевим відмінком

Перевірте закінчення місцевого відмінка іменника або прикметника після прийменника по: має бути місцевий, а не давальний відмінок.

Сектора і сектору

Перевірте закінчення родового відмінка слова сектор:

сектору — якщо йдеться про підрозділ, відділ, частину господарства;

сектора — якщо це математичний термін, частина круга.

Об’єкта і об’єкту

Перевірте закінчення родового відмінка іменника об’єкт: правильно об’єкта.