Правописні помилки

У кінці і вкінці

У кінці і вкінці

Якщо від конструкції в кінці є залежне слово, то це прийменик, який треба писати окремо.

Пліч-о-пліч пишеться через дефіс

Пліч-о-пліч пишеться через дефіс

За Правописом (§30 3.5) пишуться через дефіс складні прислівники, утворені повторенням слова або основи без службових слів або зі службовими словами між...

Якраз і як раз

Якраз і як раз

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут помилково сполучення як раз замість прислівника або частки: якраз.

Ґрунт і грунт

Ґрунт і грунт

За Правописом (§15) слова ґрунт, ґрунтовний, ґрунтуватися та однокореневі пишуться з літерою ґ.

На жаль і нажаль

На жаль і нажаль

За Правописом (§30 2.1) пишуться окремо складні прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає...

Немає потреби і не має потреби

Немає потреби і не має потреби

Перевірте, чи не сплутано написання конструкцій: немає потреби — присудкове слово в односкладному безособовому реченні; і не має потреби — частка з...

З погляду і з огляду

З погляду і з огляду

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут з огляду замість: з погляду.

Банкрут і банкрот

Банкрут і банкрот

Замініть іменник банкрот на стилістично кращий варіант: банкрут.

З, із, зі і с

З, із, зі і с

Перевірте, чи не набрано помилково С, с замість сполучника: з, із, зі.

Гривня і гривна

Гривня і гривна

Замініть іменник гривна, якщо мовиться про грошову одиницю, на правильний варіант: гривня.