Хімієтерапія чи хіміотерапія

За Правописом 2019 (§35) у складних словах, у яких перша частина утворена від іменника м’якої групи, сполучним звуком буде Е (графічно є): хімієтерапія, краєзнавство, боєздатність.

Штрихкод чи штрих-код

За Правописом 2019 (§35) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них пишемо разом: штрихкод, бо штриховий код.

Рієлтор чи ріелтор

За Правописом 2019 (§130)  в іншомовних словах голосний [e] після букв на позначення голосних, ь і апострофа вживається є: рієлтор, клієнт.

Святвечір чи Свят-вечір

За Правописом 2019 (§35) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них пишемо разом: Святвечір, бо Святий вечір.

Ігорю чи Ігоре

За Правописом 2019 (§66) іменник Ігор належить до м’якої групи й у кличному відмінку має закінчення : Ігорю.

Фітнес як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник фітнес частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019 (§36 2. 1) пишуться з дефісом: фітнес-клуб.

Піар як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник піар частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019 (§36 2. 1) пишуться з дефісом: піар-акція.

Онлайн як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник онлайн частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019 (§36 2. 1) пишуться з дефісом: онлайн-конференція.

Також перевірте варіант використати прикметник онлайновий.

Священник і священик

За Правописом 2019 (§ 29, 3. 2) подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи і суфіксів прикметників чи іменників: баштанник, годинник, письменник, священник; священницький; священників.