Правописні помилки

З, із, зі і с

З, із, зі і с

Перевірте, чи не набрано помилково С, с замість сполучника: з, із, зі.

Гривня і гривна

Гривня і гривна

Замініть іменник гривна, якщо мовиться про грошову одиницю, на правильний варіант: гривня.

Будь-який і будь який

Будь-який і будь який

За Правописом (§28 2. б) займенник будь-який пишеться з дефісом.