Правописні помилки

Ігорю чи Ігоре

Ігорю чи Ігоре

За Правописом 2019 (§66) іменник Ігор належить до м’якої групи й у кличному відмінку має закінчення -ю: Ігорю.

Фітнес як частина складного слова

Фітнес як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник фітнес частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Піар як частина складного слова

Піар як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник піар частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Онлайн як частина складного слова

Онлайн як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник онлайн частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019...

Слова з незмінною основою іншомовного походження на -о, -а

Слова з незмінною основою іншомовного походження на -о, -а

За Правописом 2019 (§ 36 1.3) разом пишемо іменники, першою частиною яких є незмінна основа іншомовного походження на о, а.

Священник і священик

Священник і священик

За Правописом 2019 (§ 29, 1. 3) подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи і суфіксів...

Закінчення -ой/-ий у російських прізвищах

Закінчення -ой/-ий у російських прізвищах

За Правописом 2019 (§ 144 11) прикметникове закінчення  російських прізвищ -ой передаємо через -ий. Наголос у таких прізвищах падає на останній склад.

Числівник пів з іменниками

Числівник пів з іменниками

За Правописом 2019 (§ 36 1. 6) невідмінюваний числівник пів зі значенням ‘половина’ з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі...

Слова з іншомовними компонентами

Слова з іншомовними компонентами

За Правописом 2019 (§ 35 4.4) разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-.

Слова з іншомовними компонентами з кількісною семантикою

Слова з іншомовними компонентами з кількісною семантикою

За Правописом 2019 (§ 35 4.3) разом пишемо слова з слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий...