Правописні помилки

Слова з регулярно вживаними іншомовними компонентами

Слова з регулярно вживаними іншомовними компонентами

За Правописом 2019 (§ 35 4.2) разом пишемо слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами на голосний та приголосний: абро-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’),...

Буквосполучення ck в іншомовних словах

Буквосполучення ck в іншомовних словах

За Правописом 2019 (§ 128 4.) буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо...

Звук [j] в іншомовних словах

Звук [j] в іншомовних словах

За Правописом 2019 (§ 126) звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je],...

Проєкт, проєкція і проект, проекція

Проєкт, проєкція і проект, проекція

За Правописом 2019 (§ 126) звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je],...

Тизер і тізер

Тизер і тізер

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р...

Ґрати і грати

Ґрати і грати

За Правописом (§15) слово ґрати, що позначає «переплетення прутів, штаб тощо, яке використовується для загорожі», пишеться з літерою ґ.

Слова з літерою ґ

Слова з літерою ґ

За Правописом (§15) наведені слова та однокореневі пишуться з літерою ґ.

Щодо і що до

Щодо і що до

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут складний прийменник щодо, який за Правописом (§31 1) пишеться разом.

Внаслідок і в наслідок

Внаслідок і в наслідок

За Правописом (§31 1) пишуться разом складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників із будь-якою частиною мови: внаслідок.

Єна і ієна

Єна і ієна

За Правописом (§90 2) назва грошової одиниці Японії пишеться як: єна.