Правописні помилки

Ґрунт і грунт

Ґрунт і грунт

За Правописом (§15) слова ґрунт, ґрунтовний, ґрунтуватися та однокореневі пишуться з літерою ґ.

На жаль і нажаль

На жаль і нажаль

За Правописом (§30 2.1) пишуться окремо складні прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає...

Немає потреби і не має потреби

Немає потреби і не має потреби

Перевірте, чи не сплутано написання конструкцій: немає потреби — присудкове слово в односкладному безособовому реченні; і не має потреби — частка з...

З погляду і з огляду

З погляду і з огляду

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут з огляду замість: з погляду.

Банкрут і банкрот

Банкрут і банкрот

Замініть іменник банкрот на стилістично кращий варіант: банкрут.

З, із, зі і с

З, із, зі і с

Перевірте, чи не набрано помилково С, с замість сполучника: з, із, зі.

Гривня і гривна

Гривня і гривна

Замініть іменник гривна, якщо мовиться про грошову одиницю, на правильний варіант: гривня.

Будь-який і будь який

Будь-який і будь який

За Правописом (§28 2. б) займенник будь-який пишеться з дефісом.

Не можна і неможна

Не можна і неможна

Перевірте вживання слова неможна, і якщо це модальне слово, замініть: не можна.

Будь-як і будь як

Будь-як і будь як

За Правописом (§30 3. в) прислівник будь-як пишеться з дефісом.