Правописні помилки

Ритейл і рітейл

Ритейл і рітейл

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р...

Бутик і бутік

Бутик і бутік

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р...

Фрилансер і фрілансер

Фрилансер і фрілансер

За Правописом (§90 5. 5) в) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р...

Все-таки і все таки

Все-таки і все таки

Все-таки, усе-таки пишеться з дефісом, коли виступає сполучником (однак) або часткою (незважаючи ні на що).

У кінці і вкінці

У кінці і вкінці

Якщо від конструкції в кінці є залежне слово, то це прийменик, який треба писати окремо.

Пліч-о-пліч пишеться з дефісом

Пліч-о-пліч пишеться з дефісом

За Правописом (§30 3.5) пишуться з дефісом складні прислівники, утворені повторенням слова або основи без службових слів або зі службовими словами...

Якраз і як раз

Якраз і як раз

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут помилково сполучення як раз замість прислівника або частки: якраз.

Ґрунт і грунт

Ґрунт і грунт

За Правописом (§15) слова ґрунт, ґрунтовний, ґрунтуватися та однокореневі пишуться з літерою ґ.

На жаль і нажаль

На жаль і нажаль

За Правописом (§30 2.1) пишуться окремо складні прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає...

Немає потреби і не має потреби

Немає потреби і не має потреби

Перевірте, чи не сплутано написання конструкцій: немає потреби — присудкове слово в односкладному безособовому реченні; і не має потреби — частка з...