Правописні помилки

Таки і такі

Таки і такі

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут таки замість: такі.

Яківна і Яковлівна

Яківна і Яковлівна

Замініть іменник Яковлівна на правильний варіант: Яківна.

Друкарська помилка: И(и) замість І(і)

Друкарська помилка: И(и) замість І(і)

Перевірте, чи не вжито випадково И(и) замість сполучника І(і), що може трапитися після машинного перекладу.

У кінці і вкінці

У кінці і вкінці

Якщо від конструкції в кінці є залежне слово, то це прийменик, який треба писати окремо.

Пліч-о-пліч пишеться з дефісом

Пліч-о-пліч пишеться з дефісом

За Правописом (§30 3.5) пишуться з дефісом складні прислівники, утворені повторенням слова або основи без службових слів або зі службовими словами...

Якраз і як раз

Якраз і як раз

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут помилково сполучення як раз замість прислівника або частки: якраз.

Ґрунт і грунт

Ґрунт і грунт

За Правописом (§15) слова ґрунт, ґрунтовний, ґрунтуватися та однокореневі пишуться з літерою ґ.

На жаль і нажаль

На жаль і нажаль

За Правописом (§30 2.1) пишуться окремо складні прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає...

Немає потреби і не має потреби

Немає потреби і не має потреби

Перевірте, чи не сплутано написання конструкцій: немає потреби — присудкове слово в односкладному безособовому реченні; і не має потреби — частка з...