Відгук і відзив

Якщо відзив вжито щодо документа, котрий містить оцінку дисертації, замініть: відгук.

Мати здатність, бути здатним, опановувати і володіти

Перевірте доречність вживання дієслова володіти і в разі потреби замініть:

мати здатність, бути здатним — який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином;

опановувати — ґрунтовно засвоювати щось;

орудувати — вправно діяти;

знати — мати певні чи спеціальні знання.

Доводити і доказувати

Нехарактерне для наукового та офіційно-ділового стилю дієслово доказувати у значенні «підтверджувати істинність, правильність чого-небудь» замініть на стилістично кращий варіант: доводити.

Натомість і замість цього

Замініть складений сполучник замість цього у реченні, яке описує заміну однієї дії іншою, на стилістично кращий варіант: натомість.

Незважаючи на і не зважаючи на

Замініть конструкцію не зважаючи на (що), якщо це прийменник на позначення предметів, явищ, понять, всупереч яким відбувається дія, на правильний варіант: незважаючи на (що); попри (те, що); дарма що.

Оберт, обіг, зворот і оборот

Перевірте вживання іменника оборот і в разі потреби замініть:

оберт — повне коло руху чого-небудь навколо власної осі;

обіг — використання, вжиток; характерна для товарного виробництва форма обміну продуктів праці та інших об’єктів власності шляхом купівлі-продажу;

зворот — певний, характерний чим-небудь спосіб поєднання слів; інший бік чогось.