Обставини, умови, оточення, ситуація, обстава і обстановка

Замініть кальку обстановка на правильний варіант:

обстава, меблі, умеблювання – предмети побуту, якими обставлено й прикрашено приміщення;

обставини – сукупність умов, у яких що-небудь відбувається;

оточення – середовище навколо;

ситуація – становище у якій-небудь сфері, якому-небудь місці.

Запобігати, запобігти і попереджати, попередити

Перевірте вживання:

запобігати, запобігти — (чому?) не допустити, заздалегідь відвернути що-небудь неприємне, небажане;

і попереджати, попередити — (що?) наперед повідомляти кого-небудь про щось.

Такий і такого роду

Замініть нехарактерний для української мови канцеляризм такого роду на стилістично кращий варіант: такий.

Вежа і башта

Перевірте вживання:

башта — верхня, обертова частина корпусу танка, бронеавтомобіля, споруда на судні, в якій містяться гармати або кулемети;

і вежа — висока вузька споруда, що має висоту значно більшу за ширину і будується окремо або як складова частина фортеці, палацу.

Досвід і дослід

Перевірте вживання:

досвід — сума відомостей, навиків, набута протягом певного часу;

і дослід — спроба, експеримент, який роблять, щоб пізнати істину або перевірити набуті відомості.

ДОСВІД ДОСЛІД
Було затверджено перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві. В останні роки проведено багато дослідів для вивчення впливу штучних добрив.

ТИПОВА ПОМИЛКА:

Я хотіла б поділитися своїм гірким дослідом.  — Я хотіла б поділитися своїм гірким досвідом.

Наприклад і приміром

Замініть обмежено вживане слово приміром на стилістично кращий варіант: наприклад.