Відповідно до, щодо, у галузі і в частині

Замініть нехарактерну для української мови прийменникову конструкцію в частині на стилістично кращий варіант: відповідно до (чогось), щодо (чогось); у галузі (чогось).

Відносини, взаємини і стосунки

Перевірте вживання іменника стосунки і в разі потреби замініть:

відносини — рекомендовано вживати в суспільно-економічних термінологічних сполуках;

взаємини — взаємні стосунки між ким-, чим-небудь.

Перестанова, перестава, переставляння, переставлення і перестановка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник перестановка на один із варіантів: переставляння, переставлення (дія), перестанова, перестава (результат); або перебудуйте речення, використавши дієслово: переставляти.

Інша річ і інша справа

Замініть конструкцію інша справа, якщо мовиться про не такий самий стан речей; дещо інакший, на стилістично кращий варіант: інша річ.

Непритомний і без свідомості

Замініть конструкцію без свідомості, якщо мовиться про людину, яка знепритомніла, на стилістично кращий варіант: непритомний.