Засвідчити, засвідчувати і завірити, завіряти

Замініть дієслово завірити, завіряти, якщо мовиться про юридичне оформлення підписом чи печаткою документів, підтвердження правдивості чогось, на стилістично кращий варіант: засвідчити, засвідчувати.

Ліки проти і ліки від

Замініть конструкцію ліки, препарат, засіб від (якоїсь хвороби) на стилістично кращий варіант: ліки проти (якоїсь хвороби).

Цікавий, загадковий, таємничий і інтригуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть інтригуючий на один з варіантів: цікавий, гостроцікавий, загадковий, таємничий, лоскотливий (про подію); интриган, майстер інтриг (про людину); або перебудуйте речення, використавши дієслово інтригувати.

№ з/п і № п/п

Замініть абревіатуру № п/п на стилістично правильний варіант: № з/п (номер за порядком).

Упадний, набіжний, летючий, падучий і падаючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть падаючий на один з варіантів: упадний, спадний; набіжний (про хвилю); падучий, летючий (про зірку); знецінюваний (про валюту); щоразу (дедалі) нижчий або перебудуйте речення, використавши дієслово падати.