ОрендНа плата

Перевірте за контекстом, чи не вжито тут оренда плата замість: орендна плата.

Для того, щоб, для і з ціллю

Замініть нехарактерний для української мови вислів з ціллю на стилістично кращий варіант: (для того,) щоб; для.

Керівний, керівник, управитель і керуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть керуючий на один з варіантів: керівний; керівник, управитель, або перебудуйте речення, використавши  дієслово керувати.