Піар як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник піар частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019 (§36 2. 1) пишуться з дефісом: піар-акція.

Онлайн як частина складного слова

Перевірте, чи не є іменник онлайн частиною слова, утвореного з двох іменників без допомоги сполучного звука, які за Правописом 2019 (§36 2. 1) пишуться з дефісом: онлайн-конференція.

Також перевірте варіант використати прикметник онлайновий.

Похилий вік і літній вік

Замініть невдалу конструкцію літній вік на варіант: похилий вік; або перебудуйте речення, використавши: літні люди.

Дай Боже і дай Бог

Замініть конструкцію дай Бог на стилістично кращий варіант: дай Боже.

Нові географічні назви

Відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” Верховна Рада України своєю постановою перейменувала майже 300 населених пунктів, зокрема:

Голова і глава

Перевірте вживання іменників голова і глава, якщо мовиться про осіб:

голова – виборний керівник засідання, зібрання; виборний або призначений керівник колегіальної установи; офіційна особа;

глава – 1) той, хто стоїть на чолі якогось угруповання, громадського руху, науково-теоретичної школи тощо; неофіційна особа; 2) офіційна особа, якщо її пост чи посаду називають не повністю.

Термін і строк

Перевірте вживання слів термін (коли мовиться про час) і строк у текстах офіційно-ділового стилю:

строк – певний період у часі, із закінченням якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення; вимірюється годинами, днями, місяцями, роками тощо;

термін – певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення; це календарна дата, як-от 1 липня 2010 року, або певна подія.