Помилки

Помилки, які знаходить OnlineCorrector

Завершивши, після завершення і завершенні, по завершенню

Завершивши, після завершення і завершенні, по завершенню

Замініть конструкцію по завершенні, по завершенню на стилістично кращий варіант за контекстом: завершивши; після завершення.

Типовий, стандартний, основний, початковий і за замовчуванням

Типовий, стандартний, основний, початковий і за замовчуванням

Перевірте вживання конструкції за замовчуванням і в разі потреби замініть: типовий, стандартний, основний, початковий.

Священник і священик

Священник і священик

За Правописом 2019 (§ 29, 1. 3) подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи і суфіксів...

Закінчення -ой/-ий у російських прізвищах

Закінчення -ой/-ий у російських прізвищах

За Правописом 2019 (§ 144 11) прикметникове закінчення  російських прізвищ -ой передаємо через -ий. Наголос у таких прізвищах падає на останній склад.

Числівник пів з іменниками

Числівник пів з іменниками

За Правописом 2019 (§ 36 1. 6) невідмінюваний числівник пів зі значенням ‘половина’ з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі...

Слова з іншомовними компонентами

Слова з іншомовними компонентами

За Правописом 2019 (§ 35 4.4) разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-.

Слова з іншомовними компонентами з кількісною семантикою

Слова з іншомовними компонентами з кількісною семантикою

За Правописом 2019 (§ 35 4.3) разом пишемо слова з слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий...

Слова з регулярно вживаними іншомовними компонентами

Слова з регулярно вживаними іншомовними компонентами

За Правописом 2019 (§ 35 4.2) разом пишемо слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами на голосний та приголосний: абро-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’),...

Буквосполучення ck в іншомовних словах

Буквосполучення ck в іншомовних словах

За Правописом 2019 (§ 128 4.) буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо...

Звук [j] в іншомовних словах

Звук [j] в іншомовних словах

За Правописом 2019 (§ 126) звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je],...