Проєкт, проєкція і проект, проекція

За Правописом 2019 (§ 126) звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: проєкт, проєкція.

Настроювати, встановлювати, задавати і налаштовувати

Перевірте вживання дієслова налаштовувати і в разі потреби замініть:

настроювати — налагоджувати, регулювати, робити придатним для роботи; припасовувати якусь систему (програмне забезпечення, прилад, пристрій тощо) до потреб користувача;

встановлювати, задавати — надавати певному параметру конкретного значення.

Середовище і середа

Замініть  іменник середа, коли мовиться про оточення, сукупність природних умов, на правильний варіант: середовище.

Почет і свита

Замініть  іменник свита, коли мовиться про осіб, що супроводжують поважну персону, на кращий варіант: почет.

Підтверджувальний, підтвердний і підтверджуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть підтверджуючий на варіант: підтверджувальний, підтвердний, або перебудуйте речення, використавши дієслово: підтверджувати.

Правлення, виправлення і правка

В українській мові  для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник правка на один із варіантів: правлення (дія), виправлення (результат).

Закінчення родового відмінка

За Правописом 2019 (§ 82 2. д) іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення -у, -ю, якщо позначають, зокрема,  назви віртуальних (соціальних та ін.) мереж.