Посадовець і посадова особа

Для урізноманітнення мовлення замініть канцеляризм посадова особа на стилістично кращий варіант: посадовець.

Супротивний, протиборчий і протиборствуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть протиборствуючий на один з варіантів: супротивний, протиборчий.

Оливо, плюмбум і свинець

Для урізноманітнення мовлення перевірте можливість замінити термін свинець на один з варіантів:

оливо — якщо мовиться про речовину;

плюмбум — якщо мовиться про хімічний елемент.

ПРИКЛАД ВЖИВАННЯ
Гетьман визначив загальну мобілізацію… , і заразом заборонив козакам під карою смерті продавати московським людям коней, зброю, порох і оливо, а також переходити за московську границю (М. Грушевський).
Плюмбум (свинець) — хімічний елемент, cимвол Pb, атомний номер 82, атомна маса 207.2. Проста речовина — оливо. (Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка).

 

Стрибкуватий і стрибкоподібний

Вживання прикметників з другою частиною -подібний, -видний, -обрáзний є нехарактерним для української мови.

Замініть стрибкоподібний на утворений без порушень норми: стрибкуватий.

Профілактичний, запобіжний, випереджувальний і упереджуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть упереджуючий на один з варіантів:

профілактичний, запобіжний — призначений для захисту чого-небудь від пошкодження, небезпеки, ризику;

випереджувальний — такий, що діє або з’явився раніше.

Громада і община

Замініть іменник община, якщо мовиться про групу людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів, на стилістично кращий варіант: громада.

Вирушати, вирушити, відходити, відійти, виряджатися, вирядитися і відправлятися, відправитися

Перевірте вживання дієслова відправлятися, відправитися і в разі потреби замініть:

вирушати, вирушити — починати йти, їхати;

відходити, відійти — про потяг, пароплав;

виряджатися, вирядитися, подаватися, податися — у дорогу.